Tegnapi árfolyam Star Change Star Change Horvát Kuna valuta árfolyamának aktuális változásai

Vissza: Star Change árfolyamok | Horvát Kuna valuta árfolyamok

Valuta vételi árfolyam

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 400 értéknapban.Valuta eladási árfolyam

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Horvát Kuna valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2018-10-20 megelőző 400 értéknapban.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2018-10-20 09:30:16 | API | Tečajna lista |