Tegnapi árfolyam Northline Northline Lengyel Zloty valuta árfolyamának aktuális változásai

Vissza: Northline árfolyamok | Lengyel Zloty valuta árfolyamok

Valuta vételi árfolyam

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 400 értéknapban.Valuta eladási árfolyam

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta eladási árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta eladási árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta eladási árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta eladási árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Northline Lengyel Zloty valuta eladási árfolyamának változásait mutatja a 2023-02-08 megelőző 400 értéknapban.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-02-08 21:25:23 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |